Bibliotheken

Introduceer de mogelijkheden van online media bij senioren

Ondanks dat er steeds meer senioren online actief zijn hebben nog steeds veel senioren die moeite hebben met het gebruik van online media. Zo ervaren zij problemen met het doen van bijvoorbeeld online bankzaken of benutten zij niet alle mogelijkheden die het internet bieden. Online media bieden senioren veel kansen die ervoor kunnen zorgen dat zij zelfredzamer zijn en actiever kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Organiseer voor senioren daarom praktische bijeenkomsten over bijvoorbeeld online bankieren, sociale media of het gebruik van computer, tablet of smartphone. Deze bijeenkomsten hebben naast een informatief, ook een sociaal karakter.

Aan de slag

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt

ORGANISEER EEN WORKSHOP MET SENIORWEB

SeniorWeb heeft in het hele land leslocaties, veelal in bibliotheken of buurthuizen, waar senioren terecht kunnen voor workshops online bankieren, sociale media of gebruik van computer, tablet of smartphone. Samen met de SeniorWeb vrijwilligers organiseer je kleinschalige cursussen en workshops, waar senioren in hun eigen tempo en in alle rust hun vragen kunnen stellen en kunnen leren.

Meer informatie

https://www.digisterker.nl/

CURSUS: WERKEN MET DE E-OVERHEID

Stichting Digisterker heeft de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld. Tijdens deze cursus komen diverse overheidsgerelateerde zaken aanbod zoals het doen aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente of de huurtoeslag aanvragen. Het gebruik van DigiD staat hierbij centraal, maar ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod.

Meer informatie

https://welkomonline.nl/

KLIK & TIK

Op oefenen.nl vind je meerdere Klik & Tik modules die je tijdens een van de bijeenkomsten kunt gebruiken. Met deze Klik & Tik-programma’s kan iedereen op een laagdrempelige manier leren omgaan met de computer, het internet en sociale media.

Meer informatie

https://oefenen.nl/over-oefenen/over-onze-programmas/digitale-vaardigheden/

Welkom Online

Onze samenleving digitaliseert, maar nog lang niet iedereen vindt zijn of haar weg in de digitale wereld. Speciaal voor hen is het lesprogramma Welkom Online ontwikkeld. Het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en Samsung ondersteunen ouderen, met behulp van een online lesprogramma, om gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Dit draagt bij aan hun zelfredzaamheid. Het lesprogramma volgen met hulp van het Nationaal Ouderenfonds? Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie