#WvdM bij Stadkamer in Zwolle

VR bij Stadkamer

14 oktober 2021Hoe kun je als organisatie aanhaken op de Week van de Mediawijsheid? Anneloes Zomerdijk, Adviseur media- en taaleducatie bij Stadkamer in Zwolle, vertelt hoe zij aandacht besteedt aan de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) en geeft tips aan andere organisatie om mee te doen aan de campagne.


Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) vinden door het hele land activiteiten plaats, van groot tot klein en voor jong en oud. Zoals ieder jaar speelt het netwerk hierin een onmisbare rol. In aanloop naar de campagne vragen we netwerkpartners hoe zij aandacht besteden aan de Week van de Mediawijsheid.


Stadkamer

Waarom doet Stadkamer mee aan de Week van de Mediawijsheid?

Stadkamer is het hele jaar door bezig met digitale geletterdheid: van spelen met robots (programmeren) tot werken met virtual reality en 3D-printers. En van adviseren in collectie en lesmateriaal tot het houden van digitale spreekuren.
Om mee te kunnen draaien in de huidige maatschappij is het van groot belang dat je ook digitaal geletterd bent: dat je ICT en software kunt gebruiken, kennis hebt van sociale media, reclame herkent, de juiste online bronnen gebruikt, enzovoorts.

Juist in deze week, waarin er veel aandacht is voor mediawijsheid, willen we vanuit Stadkamer extra gelegenheid bieden om met dit onderwerp in aanraking te komen. Of je nu in groep 5 zit, een ouder of een onderwijsprofessional bent, het is voor iedereen van belang om er kennis mee te maken en vaardigheden te ontwikkelen op dit gebied. We richten ons daarbij zowel op het individu, als op het onderwijs.

Wat maakt mediawijsheid en het thema Samen Sociaal Online belangrijk voor Stadkamer?

Stadkamer is er voor en door de stad Zwolle. We zijn een laagdrempelige, maatschappelijke organisatie en richten ons op burgerschap, zowel offline als digitaal. Samen Sociaal Online is een belangrijk thema dat hierbij hoort. We werken aan digitaal burgerschap, door al vroeg te leren hoe je offline én online met elkaar omgaat (nettiquette). Door de kansen van het online samenzijn te benutten. En door mensen verder te helpen met online diensten en functies. Dit doen we samen met de stad en met het Zwolse onderwijs. We kijken naar de behoeften van onze klanten en verbinden ons aan partners in de stad om de juiste partijen in te zetten en mogelijkheden te bieden.

stadkamer programmeren

Wat doen jullie tijdens de Week van de Mediawijsheid?

Tijdens de Week van de Mediawijsheid geven we extra aandacht aan de mogelijkheden van het internet, zoals (nep)nieuws maken, programmeren en virtual reality. Zo zijn er workshops nieuws maken i.s.m. RTV Focus, workshops ‘spelen met robots’ voor kinderen en krijgen bezoekers de mogelijkheid om virtual reality ervaringen op te doen, met behulp van de VR brillen die in Stadkamer aanwezig zijn.

Ook dataverzameling vinden we een belangrijk onderwerp: veel data op onze mobiele apparaten, diensten en accounts worden verzameld, geanalyseerd, gedeeld en verkocht. De individuele patronen die hieruit afgeleid worden kunnen op lange termijn nadelige consequenties hebben. Met een lezing over dit onderwerp hopen we dat mensen zich dit beter gaan realiseren en ernaar handelen.

Verder willen we ook handvatten op gebied van mediawijsheid bieden voor opvoeders en onderwijsprofessionals. Door de veelzijdigheid en hoge werkdruk in het onderwijs krijgt digitale geletterdheid – en daarmee mediawijsheid – niet altijd de aandacht die het zou moeten krijgen. Welke lesmateriaal is geschikt en voor welke doelgroep? Hoe kunnen onderwijzers digitale geletterdheid vakgeïntegreerd aanbieden? Welke boeken, websites en apps zijn geschikt om in te zetten? We bieden materiaal aan en verwijzen door naar experts. Dat doen we onder andere in de vorm van een thematafel in Stadkamer, een inspiratiepagina met lesmateriaal op onze website en adviesgesprekken met het onderwijs.


“Door de veelzijdigheid en hoge werkdruk in het onderwijs krijgt digitale geletterdheid niet altijd de aandacht die het zou moeten hebben.”


Heb je tips voor andere organisaties om deel te nemen aan de campagne?

Je hoeft niet perse groots uit te pakken om deel te nemen; alle kleine acties en stappen zijn al mooi en hebben vaak toegevoegde waarde. Zoals een thematafel of een inloopspreekuur voor digitale vragen en diensten. Of bied de mogelijkheid om ervaring op te doen met een green screen, robotje of VR-bril. Laat mensen kennismaken, ervaringen opdoen, verwijs ze door en faciliteer. Natuurlijk passend bij de diensten en werkwijze van jouw organisatie.

Wanneer is de Week van de Mediawijsheid wat jullie betreft geslaagd?

Als mensen aan het denken zijn gezet over hun online handelen en als ze verder kunnen met een online dienst. Als mensen gevoed en geïnspireerd zijn met apps en lesmateriaal en dit vervolgens inzetten in de praktijk of als we aan een specifieke vraag of behoefte kunnen voldoen. Want dat is natuurlijk wat we willen: mensen gericht verder helpen met hun uitdaging!


Ook aanhaken op de Week van de Mediawijsheid met jouw organisatie? Gebruik het campagnemateriaal of plaats jouw activiteit of online event op het activiteitenoverzicht.

Tips of advies nodig bij het organiseren van de Week van de Mediawijsheid in jouw organisatie? Kijk op weekvandemediawijsheid.nl/doemee of neem contact met Netwerk Mediawijsheid via campagnes@mediawijzer.net.


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Week van de Mediawijsheid en praat op sociale media mee via de hashtag #WvdM.

Deel dit bericht