#WvdM: Hoe houden we het samen sociaal online?

Onderzoek

13 november 2021 Het afgelopen jaar zijn we door Corona massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar corona zet de online wereld ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Kim Keijsers en Marith Clignet van stichting Digisterker laten hun licht schijnen over De Week van de Mediawijsheid.

Door de komst van de CoronaCheck-app werd ook heel duidelijk hoe het met de digitale vaardigheden in Nederland gesteld is. Ineens stonden er rijen mensen voor de deur van de bibliotheken. Allemaal mensen die moeite hadden om de gevraagde QR code te downloaden dan wel te printen. Voor deze mensen is digitalisering niet alleen maar plezier en gemak. Maar soms een drempel, een opgave, een vloek…

Daarom is het thema “Hoe houden we het samen sociaal online” van Netwerk Mediawijzer dit jaar goed gekozen. “Samen sociaal online” gaat immers niet alleen over de interactie van mens tot mens. Het gaat ook over toegankelijkheid, veiligheid, inclusie en ondersteuning bieden aan mensen die de online wereld moeilijk vinden zodat zij ook toegang hebben tot informatie die voor hen van belang is.

Gelukkig komt hier ook steeds meer aandacht voor. Onder andere het ministerie van BZK heeft dat thema met de agenda Nederland Digtiaal op de kaart gezet. En dat is niet onterecht want 1 op de 7 burgers is onvoldoende digitaal zelfstandig volgens de cijfers van Stichting Lezen en Schrijven. Dat zijn niet alleen ouderen, ook jongeren zijn vaak onvoldoende informatievaardig om online nieuws goed te kunnen beoordelen en in te zetten voor hun individuele situatie.

Lesprogramma’s

Beschikken over digitale vaardigheden is inmiddels een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Gelukkig zijn er lesprogramma’s, zoals die van Stichting Digisterker, die volwassenen en jongeren bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden ondersteunen zodat zij hier zelfstandig, veilig en met voldoende vertrouwen mee om leren gaan.

De Corona-pandemie maakte ineens duidelijk wat de positieve kant van digitalisering is. Belangrijke berichtgeving bereikte ons in no-time. Online konden we toch boodschappen doen en contact houden. Met de QR-code kunnen we nu weer koffie drinken en een bezoek brengen aan een bibliotheek. Maar het maakte ook duidelijk hoe snel er door digitalisering ongelijkheid ontstaat tussen wel mee kunnen in die informatiestroom en wie er achterblijft. Simpelweg omdat men de vaardigheden niet beheerst. Niet echt sociaal toch?

De crisis als les voor ons allemaal

Zou deze crisis daarom niet ook een geweldige les kunnen zijn? Dat we vanaf nu de digitale vaardigheden van burgers integraal onderdeel maken van digitale innovaties die iedereen raken? En dat men er ook vanuit beleid aandacht voor heeft en actief verbinding maakt over ministeries heen? Zeker waar het gaat over de ontwikkelingen van nieuwe digitale diensten die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, denk bijvoorbeeld aan digitale zorg.

Dan zijn we echt samen sociaal online!

Auteur: Kim Keijsers en Marith Clignet
Bron: stichting Digisterker


Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november) vinden door het hele land activiteiten plaats. Van groot tot klein en voor jong en oud. In aanloop naar de campagne vertellen verschillende netwerkpartners hoe zij aandacht besteden aan de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie vind je op WeekvandeMediawijsheid.nl en #wvdm #samensociaalonline

Deel dit bericht