Contact

Heeft u een algemene vraag over de Week van de Mediawijsheid of over het Netwerk Mediawijsheid? Neem dan contact op via [email protected]
Kijk voor campagnemateriaal en de laatste persberichten op de perspagina.

Over deze website

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, volwassenen, ouderen, leerkrachten en professionals. De netwerkpartners van het Netwerk Mediawijsheid spelen een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Deze website wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

» Lees hier meer over de partners

Over Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

Aansturing van Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

» Zie ook: Mediawijzer.net – Platform voor mediawijsheidprofessionals 
» Zie ook: Mediawijsheid.nl – De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media
» Zie ook: HoeZoMediawijs.nl – Jeugdwebsite over leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media

Digitale toegankelijkheid

Een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Daar hoort bij dat informatie over mediawijsheid voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Óók als je met een hulpprogramma online bent, of een steuntje in de rug nodig hebt op taalgebied. Als je afbeeldingen niet kunt zien, of het geluid in een video niet kunt horen. Netwerk Mediawijsheid werkt er hard aan om te zorgen dat ook deze internetgebruikers terechtkunnen op weekvandemediawijsheid.nl. Dit doen we door eerst in kaart te brengen op welke manieren de website voor hen nu nog problemen oplevert. Hieruit volgt een plan met acties voor ons programmateam, de webredactie, ons technische team, en andere (externe) collega’s. Die acties gaan we vervolgens, stapsgewijs, uitvoeren. We streven ernaar om weekvandemediawijsheid.nl in de loop van 2021 een update te geven. Heb je feedback of ideeën? Laat het weten via [email protected].