Contact

Heeft u een algemene vraag over de Week van de Mediawijsheid of over Mediawijzer.net? Neem dan contact op via info@mediawijzer.net
Kijk voor campagnemateriaal en de laatste persberichten op de perspagina.

Over deze website

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en professionals. De netwerkpartners van Mediawijzer.net spelen een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Deze website wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Over Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk mediawijsheid dat in 2008 is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan de ict, kunst- & cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers. De regie ligt bij vijf kernpartners: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de NPO.

Ga voor meer informatie over de netwerkorganisatie Mediawijzer.net, blogartikelen van professionals, interessante evenementen en onderzoeken naar www.mediawijzer.net, platform voor mediawijsheid professionals.

Kijk voor nieuws, beknopte dossiers en een overzicht van producten en diensten op het gebied van mediawijsheid op www.mediawijsheid.nl, de betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media.