Onderwijs

Aan de slag met mediawijsheid in de klas

Van 16 tot en met 23 november vond de Week van de Mediawijsheid 2018 plaats. Het thema luidde: ‘Heb jij het onder de duim?’.
Met onderstaande tips kon je aan de slag met mediawijsheid in jouw klas.


Zelf mediawijzer worden

In het dossier Een mediawijze leraar op mediawijsheid.nl wordt het beschikbare materiaal overzichtelijk op een rij gezet en stapsgewijs toegelicht.

  1. Je niveau bepalen – weten waar je staat
  2. Een mediawijze leraar worden – volg een training, een cursus of een workshop
  3. Mediawijs (bij)blijven – ontwikkel een positief-kritische houding ten opzichte van media
  4. Je lessen verrijken met media – ontdek de creatieve mogelijkheden van nieuwe mediatools
  5. Lessen mediawijsheid geven – structureel aandacht besteden aan mediawijsheid

Lees het dossier

MediaMasters 2018/2019

Wie wordt de meest mediawijze klas van Nederland? Leerlingen van groep 7 en 8 gingen tijdens de Week van de Mediawijsheid de strijd aan.

MediaMasters is een serious game en is het hele jaar te spelen met als hoogtepunt de landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid.

Ga naar de website

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/mediadebat/

Mediawijsheid lesmateriaal op een rij

Verder aan de slag met mediawijsheid? Het aanbod is groots. Op de website mediawijsheid.nl staan diverse dossiers voor scholen, waaronder een handig overzicht van het totale lesaanbod.

Schoolleiding- en bestuur vinden er informatie om mediawijsheid een vaste plek binnen de school te geven.

Ga naar de website

Heb jij het onder de duim?

Uitgeverij Kwintessens stelde in het kader van de Week van de Mediawijsheid van 16 tot en met 23 november gratis lesmateriaal ter beschikking. Het lesmateriaal is onderdeel van methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren, maar kan los daarvan door alle basisscholen worden gebruikt. Kwintessens zegt het gratis lesmateriaal aangeboden te hebben ‘voor een leerzame en sociaal extra wijze week’.

Meer informatie

Digi-doener/Rights Now

De Digi-doener is een gratis wekelijkse nieuwe les voor groep 6 t/m 8 met digitale doe-dingen. Zoals een hologram op je telefoon toveren, een coole vlog maken samen met Furtjuh of met origami iets vouwen, zoals NASA dat doet om dingen zo klein mogelijk de ruimte in te sturen.

Meer informatie

Lesprogramma Online Masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma van VodafoneZiggo met vier centrale onderwerpen: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. Voor #WvdM18 is de module Social Master uitgebreid met een quiz en een poster. Leerlingen worden hierdoor bewuster van hun eigen impact online.

Meer informatie

Mediastages

Hoe worden media in de praktijk gemaakt? In aanloop naar en tijdens de campagne worden kinderen uitgedaagd om een mediastage te lopen: een meeloopdag in de media. Zo ervaren kinderen hoe een mediaproductie tot stand komt.
Kinderen nemen samen met hun leerkracht of ouders contact op met een mediabedrijf met de vraag of ze daar (een paar uurtjes) stage mogen lopen.

PrimaOnderwijs november/december 2018

PrimaOnderwijs is hét magazine voor onderwijsprofessionals en wordt in oplage van 160.000 exemplaren gratis geleverd aan het basis en voortgezet onderwijs. De editie van november/december staat helemaal in het teken van mediawijsheid.

PrimaOnderwijs gemist? Lees het dan online.

Lees PrimaOnderwijs

HOEZOMEDIAWIJS?

HoeZoMediawijs.nl geeft informatie over mediawijsheid voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar. Een handige startpunt voor ouders en opvoeders en voor leraren om naar door te verwijzen als extra hulpmiddel bij mediawijze onderwerpen zoals leren omgaan met internet en (sociale) media.

Bekijk de website

KlasseTV: Wijs met media omgaan

Het gratis lesmateriaal is digitaal beschikbaar en uitermate geschikt voor digiborden. Vlogger Tobias komt in onverwachte en leerzame situaties terecht. Vijf korte lessen (15 minuten) en drie verdiepingslessen (30 minuten), die naar keuze in allerlei combinaties kunnen worden ingezet. Ze zijn het hele jaar actueel, maar kunnen ook als project worden ingezet rondom de Week van de Mediawijsheid.

Bekijk het materiaal

Mediawijsheid Debat in de klas

Het Mediawijsheid Debat is een discussiestarter voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het debat zijn vier stellingen over verschillende mediawijsheidthema’s ontwikkeld en voorzien van een inleidende video. Het gesprek dat hiermee op gang komt, geeft de docent en leerlingen meer inzicht in elkaars belevingswereld, overwegingen, behoeftes en normen en waarden als het gaat om media.

Meer informatie

Bibliotheek voor digitale geletterdheid

Ontdek lesplannen die zijn ontworpen door experts om jongeren te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben in een digitale wereld om informatie kritisch te lezen en op verantwoordelijke wijze inhoud te produceren en delen. De lessen zijn interactief en stimulerend en bestaan uit groepsdiscussies, activiteiten, quizzen en games die samen met tieners zijn ontwikkeld.

Ga naar de website

Mentorlessen

Mentorlessen zijn online lessen die mentoren in het VO ondersteunen bij het voeren van gesprekken in de klas over actuele en relevante onderwerpen rond mediawijsheid die niet binnen het verplichte curriculum vallen. Enerzijds ter preventie om het veilig leef- en leerklimaat op school te borgen en anderzijds wanneer actieve interventie nodig is om deze bij incidenten te herstellen.

Aan de slag

Lesprogramma Online Masters

Het thema van de Week van de Mediawijsheid ‘heb jij het onder de duim?’ legt de nadruk op kunnen omgaan met sociale media. Daarom is er voor het digitale lesprogramma Online Masters een extra toevoeging ontwikkeld binnen de module Social Master. De module is uitgebreid met een quiz en een poster, waarmee leerlingen zich bewuster worden van de impact van hun eigen gedrag op sociale media.

Meer informatie

Mediawijsheid lesmateriaal op een rij

Verder aan de slag met mediawijsheid? Het aanbod is groots. Op de website mediawijsheid.nl staan diverse dossiers voor scholen, waaronder een handig overzicht van het totale lesaanbod.
Schoolleiding- en bestuur vinden er informatie om mediawijsheid een vaste plek binnen de school te geven.

Ga naar de website

Volop mediawijsheid bij Schooltv

Commenten, taggen en posten, het gebeurt niet zomaar. Daarvoor zijn er ongeschreven regels. Bekijk in de klas de serie Netiquette. En wat kan er eigenlijk gebeuren als jouw pikante selfie opeens niet meer privé is?
Vind materiaal om hierover in gesprek te gaan in het sexting dossier. Ook deze video’s over mediawijsheid komen in de les van pas.

Naar de Schooltv homepage

Bouw je eigen virtuele escaperoom

Van 17 tot en met 25 november kon je gratis aan de slag in de module ‘bouw je eigen escaperoom’. De module is een onderdeel van Leerlijn ICT.

De eerste drie inzenders van een virtuele escaperoom kregen gratis een jaar lang toegang tot 15 modules in de leerlijn ict.

Meer informatie

PrimaOnderwijs november/december 2018

PrimaOnderwijs is hét magazine voor onderwijsprofessionals en wordt in oplage van 160.000 exemplaren gratis geleverd aan het basis en voortgezet onderwijs. De editie van november/december staat helemaal in het teken van mediawijsheid.

PrimaOnderwijs gemist? Lees het dan online.

Lees PrimaOnderwijs

MediaMasters

MediaMasters is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in groep 7 en 8 aan de slag te gaan. Het mediawijsheidspel werd gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid en is er ook voor slechthorende en dove kinderen. Leerlingen uit groep 7 en 8 leren over de kansen en de gevaren van media. De game heeft ondertiteling en wordt sinds 2016 ondersteund met gebarentaal.

Ga naar de website

Gewoon Mediawijzer: gesprekskaarten

Stichting Tommie en Charlie heeft i.s.m. VSO de Ziep middelen ontwikkeld voor het voortgezet speciaal onderwijs en ouders om o.a. stapsgewijs te vragen naar ervaringen met en ideeën over wat jongeren (online) meemaken.

Ga naar de website