Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website weekvandemediawijsheid.nl en het spel MediaMasters berusten bij het Netwerk Mediawijsheid. Kopiëren en/of bewerken van content op de site of het spel is – behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen – niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netwerk Mediawijsheid. Het gebruik van materiaal dat gedownload kan worden en/of hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde inhoud c.q. website van weekvandemediawijsheid.nl respectievelijk MediaMasters afkomstig is.