Privacyverklaring

Over de Week van de Mediawijsheid

De campagne Week van de Mediawijsheid is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid, de drijvende kracht achter een netwerk van meer dan 1000 organisaties die betrokken zijn bij mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek.

Het programmabureau is gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Aanmelden activiteit

Indien u op deze website een activiteit aanmeldt, wordt uw e-mailadres en telefoonnummer (niet verplicht om in te vullen) opgeslagen om indien nodig contact met u op te kunnen nemen over de activiteit. Door de activiteit aan te melden, gaat u hiermee akkoord. Deze informatie wordt niet op de website getoond. Indien u deze gegevens wilt laten verwijderen uit ons bestand, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. De gebruiker zorgt ervoor dat aangemelde evenementen:

  • fatsoenlijk, leesbaar en begrijpelijk zijn;
  • nooit kwetsend, misleidend, beledigend, racistisch of discriminerend zijn (of die strekking hebben);
  • geen commerciële uitingen (anders dan verwijzingen) bevatten, tenzij die uiting functioneel is en niet alleen het oogmerk heeft om reclame te maken;
  • geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten van derden, tenzij deze derde de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
  • geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, tenzij daarvoor toestemming is gekregen van de betrokkenen;
  • geen inbreuk maken op wet- en regelgeving.

Netwerk Mediawijsheid heeft het recht om aangemelde activiteiten te redigeren, te weigeren of te verwijderen indien deze niet passend zijn op de website of niet aan de voorwaarden voldoen. Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze voorwaarden of wettelijke bepalingen, kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.