Privacyverklaring

Over de Week van de Mediawijsheid

Week van de Mediawijsheid (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.weekvandemediawijsheid.nl). Wij doen dit om onze bezoekers en netwerkpartners zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

De website WeekvandeMediawijsheid.nl is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid, onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Netwerk Mediawijsheid staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet daarom dienst als onze penvoerder en staat ingeschreven onder KvK-nummer 41194855. We zijn tevens gevestigd in het pand van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum. Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Om zo helder mogelijk te krijgen wat en waarom wij precies verwerken kan je de volgende veelgestelde vragen lezen:

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Contactgeschiedenis

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens verkrijgen op het moment dat je via het contactformulier op onze website een vraag, klacht of feedback instuurt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je terugkoppeling op jouw contactverzoek te geven.
 • Evenementen: indien je een activiteit organiseert, hieraan meewerkt of deelneemt dan verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en/of betaalgegevens.
 • Werving en marketing: wij verwerken persoonsgegevens om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten uit te nodigen om ons opnieuw te bezoeken. Voor onze campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien.
 • Voor commerciële en journalistieke doeleinden kunnen tijdens evenementen foto’s en video-opnames gemaakt worden.
 • Om marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren.
 • Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
 • Verbetering van onze dienstverlening: voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.
 • Om te voldoen aan de wet.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via onderstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van ons te zien krijgt, wanneer je in een van de algemene doelgroepen valt waar we onze campagnes op richten.

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot evenementen.
 • Het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het verbeteren van onze dienstverlening en de website.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

We werken samen met marketing(onderzoeks)bureaus en maken gebruik van Google Analytics.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Daarnaast maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Hierbij wordt de inhoud van het bericht verstuurd naar en – volgens de geldende privacywetten binnen Europa – verwerkt door Google. Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het weten, dan passen we het graag voor je aan.
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen; het kan wel zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat dit is rechtgezet.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Een klacht indienen: Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Je kunt hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hierover ook contact met ons opnemen via info@mediawijzer.net.

Hoe zit het met de beveiliging van de gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Verder nog vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:
Netwerk Mediawijsheid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
E-mailadres: info@mediawijzer.net

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).