Spelenderwijs werken aan mediawijsheid én taalvaardigheid met MediaMasters

mediamasters_indeklas

22 september 2022Dat rekenen en taal van groot belang zijn, is al meermaals voorbijgekomen in de laatste editie van PrimaOnderwijs. Maar, tijd is schaars, zeker in het basisonderwijs waar het curriculum behoorlijk vol zit. Daarom is het ideaal dat onderwerpen als digitale geletterdheid en mediawijsheid zich makkelijk lenen voor vakoverstijgend onderwijs! PrimaOnderwijs neemt de serious game MediaMasters als voorbeeld. MediaMasters gaat over de kansen en gevaren van (digitale) media.

“de vaardigheden om de informatie die je zoekt ook echt te vinden en te verwerken moet je wel trainen”

Door het spelen van de game bouwen leerlingen niet alleen basiskennis op over mediawijsheid maar komt spelenderwijs ook taalvaardigheid aan de orde. Er zijn namelijk verschillende elementen tijdens het spelen van MediaMasters waar de SLO kerndoelen uit 2006 op het gebied van taalvaardigheid en de input uit curriculum.nu (NL1.1 t/m 6.1) bij aansluiten.

Bewuste, kritische houding & rijke bronnen

In MediaMasters staat mediawijsheid centraal: het bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de mediasamenleving. Om dat te bewerkstelligen zoeken de leerlingen tijdens het spel samen antwoorden op basis van digitale informatie. Deze informatiebronnen bestaan uit rijke teksten binnen de wereld van (digitale) media, in zowel geschreven als (audio)visuele vorm. Vervolgens moeten leerlingen deze informatie ordenen en beoordelen op betrouwbaarheid en passen ze de opgedane kennis toe tijdens een aantal opdrachten in de game. Door in verschillende bronnen (zoals websites, filmpjes en teksten) te zoeken naar informatie zijn de leerlingen tijdens het spelen van MediaMasters veel bezig met begrijpend lezen: “Antwoorden zijn soms vlak onder je neus te vinden, maar de vaardigheden om de informatie die je zoekt ook echt te vinden en te verwerken moet je wel trainen”, aldus leerkracht van groep 7-8 Mounia Lahjaji (Daltonschool de Molenwiek, Haarlem).

Dat leerlingen door deze vorm veel met taal en tekstbegrip bezig zijn, wordt ook gezien door leerkracht van groep 8 Johan van der Plas, van basisschool de Klaroen in Maarssen: “Tijdens MediaMasters kan ik meerdere vakken koppelen, zoals begrijpend lezen, taal en 21e-eeuwse vaardigheden. De kinderen zijn actief bezig met het opzoeken, onderzoeken en begrijpen van teksten online. Ook proberen de kinderen de teksten samen te vatten om zo de belangrijkste informatie te onthouden.” Deze manier van werken – het zoeken, beoordelen en gebruiken van verschillende online bronnen om het antwoord op een vraag of opdracht te vinden – sluit nauw aan bij het domein informatievaardigheden, dat naast mediawijsheid een van de vier domeinen van digitale geletterdheid is.

» Dit artikel verscheen eerder in PrimaOnderwijs. Lees het volledige artikel hier.

 

Ook met mediawijsheid aan de slag?

Schrijf je in voor MediaMasters via www.mediamasters.nl en speel mee tijdens de Week van de Mediawijsheid van 3 t/m 11 november. Het spelen van MediaMasters is gratis.

 

PrimaOnderwijs is het platform voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het bijbehorende printmagazine wordt in een oplage van 150.000 exemplaren gratis op scholen door heel Nederland verspreid. Laat je inspireren door nieuwe lesprogramma’s, interviews, columns, nieuws en reportages op scholen. Neem ook een kijkje op primaonderwijs.nl


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Week van de Mediawijsheid en praat op sociale media mee via de hashtag #WvdM.

Deel dit bericht