Veel ouderen zien vooral de nadelen van sociale media

Pexels Kampus Production

8 november 2022Ouderen zien twee keer zo vaak negatieve kanten aan het gebruik van sociale media als positieve kanten. Zo blijkt uit een peiling van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. De gebruikers van onder andere Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter oordelen wel veel positiever dan de senioren die deze media helemaal links laten liggen.

Negatieve aspecten

Sociale media hebben twee gezichten. Je kan er inspiratie opdoen, likes en leuke reacties krijgen, maar ook gepest worden, nare reacties of haatberichten ontvangen. Bijna twee derde van de senioren ziet vooral veel negatieve kanten aan het gebruik van sociale media. Slechts een derde ziet juist veel positieve kanten. Onder ouderen die geen gebruik maken van sociale media is dit verschil nog veel uitgesprokener (72% en 6%). De senioren die deze media wel gebruiken hebben er een optimistischer beeld van. Zo ziet net iets meer dan de helft van hen veel positieve aspecten aan het gebruik.

Bovendien vinden veel ouderen dat sociale media een onrealistische wereld creëren en de verschillen tussen groepen mensen versterken. Geen heel rooskleurig beeld dus. Wél zien bijna zes op de tien ouderen in sociale media een middel om meer contact met familie, vrienden en bekenden mogelijk te maken. De gebruikers zijn hierover flink positiever dan de senioren die geen sociale media gebruiken (78% tegenover 38%).

Prosociaal gedrag

Onderzoek van Netwerk Mediawijsheid over dit onderwerp schetst een vergelijkbaar beeld. Zo blijkt bijna twee derde van de Nederlanders wel eens gezien of ervaren te hebben dat iemand onterecht online gekwetst werd. Ook heeft vier op de tien zelf wel eens een nare reactie ontvangen. Weinig mensen komen daardoor echter in actie. Slechts de helft geeft aan familie, vrienden en bekenden aan te spreken op hun online gedrag. En bij vreemden is dit nog lager (21%).

Om dit te verbeteren en dus sociaal gedrag online te stimuleren is dit jaar ‘Like en cancel’ het thema van de Week van de Mediawijsheid. Deze vindt plaats van 4 tot en met 11 november 2022. Organisaties zoals Bureau Jeugd & Media en veel bibliotheken organiseren activiteiten om jong en oud aan te zetten tot prosociaal gedrag. SeniorWeb vindt het ook een belangrijk thema en besteedt hier daarom online en in de leslocaties aandacht aan.


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Week van de Mediawijsheid en praat op sociale media mee via de hashtag #WvdM en #houhetsociaal.

Deel dit bericht