Inspiratiedocument voor bibliotheken

Inspiratiedocument voor bibliotheken
1275 Downloads

Mediawijzer.net nodigt bibliotheken van harte uit om activiteiten te organiseren tijdens de Week van de
Mediawijsheid, bijvoorbeeld een ouderavond, mediaworkshop, tabletcafé of computercursus.

Bibliotheken kunnen zelfstandig invulling geven aan hun activiteit(en) en bepalen zelf de doelgroep en het type
activiteit. Ter inspiratie zijn in dit document een aantal goede voorbeelden uit voorgaande campagnes gebundeld.